Ο συνιδρυτής της Microsoft, Paul Allen, έχει καταπιαστεί και αυτός με διάφορα projects αξιοποιώντας τα...ψιλά που κέρδισε από την εταιρεία. Ένα από αυτά είναι το Allen Institue for Artificial Intelligence (AI2), το οποίο ιδρύθηκε το 2014 και έχει λάβει χρηματοδότηση $125 εκατομμυρίων για την πραγματοποίηση ερευνών επάνω στην τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης.

Η νέα έρευνα του AI2 ονομάζεται Project Alexandria και έχει ως στόχο την ανάπτυξη "κοινής λογικής" για την τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με το AI2, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ικανή σήμερα να αναγνωρίζει τα αντικείμενα, αλλά δεν κατανοεί τι είναι αυτό που βλέπει ή να αντιμετωπίζει απρόβλεπτες καταστάσεις όπως οι άνθρωποι.

Γι' αυτό, το Project Alexandria έχει ως σκοπό να αναπτύξει νέες μεθόδους εξαγωγής πληροφοριών από εικόνες, videos και γραπτά κείμενα με τη βοήθεια machine learning, οι οποίες στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν ως υλικό εκπαίδευσης της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι, επίσης, πολύ σημαντικό το γεγονός ότι όλη η δουλειά του Project Alexandria θα είναι open source για να την χρησιμοποιήσει ο οποιοσδήποτε θέλει να ασχοληθεί με την τεχνητή νοημοσύνη.

Εκτός από το Project Alexandria, το AI2 καταπιάνεται και με άλλες ενδιαφέρουσες έρευνες, όπως το Project Aristo με στόχο την δημιουργία της πρώτης "γνωστικής μηχανής" για την επιστήμη, το Project Euclid για επίλυση μαθηματικών και γεωμετρικών προβλημάτων, και το Project Plato για την εξαγωγή "γνώσης" από εικόνες, διαγράμματα και videos.

Advertisements