Ποιος ραδιοεξοπλισμός και αφυγραντήρας απαγορεύτηκαν από την ελληνική αγορά

Η ΕΕΤΤ ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για τα μέτρα απαγόρευσης διαθεσιμότητας στην αγορά των ραδιοεξοπλισμών με την ονομασία “COOLSEER RGB WIFI GU10 SMART SPOTLIGHT” και “Αφυγραντήρας, Καθαριστής αέρα & Ιονιστής Juro-Pro Ruby 30L WiFi”. 

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, μετά από έλεγχο ως προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2024/53/EU που έχει εναρμονισθεί στην ελληνική νομοθεσία με το ΠΔ 98/2017, διαπιστώθηκαν τυπικές μη συμμορφώσεις. Αφού μετά από επανειλημμένα αιτήματα της ΕΕΤΤ, οι τυπικές μη συμμορφώσεις δεν αναιρέθηκαν στο σύνολό τους, η ΕΕΤΤ έλαβε την Απόφαση ΑΠ 1074/4/29-5-23 με θέμα «Απαγόρευση διαθεσιμότητας στην αγορά του προϊόντος με την εμπορική ονομασία COOLSEER RGB WIFI GU10 SMART SPOTLIGHT» η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β/3938/16-6-23 και την Απόφαση ΑΠ 1074/1/29-5-23 με θέμα «Απαγόρευση διαθεσιμότητας στην αγορά του προϊόντος με την εμπορική ονομασία Αφυγραντήρας, Καθαριστής αέρα & Ιονιστής Juro-Pro Ruby 30L WiFi» η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β/3938/16-6-23.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω αποφάσεις, καλούνται οι σχετικοί οικονομικοί φορείς να παύσουν την διάθεση στην αγορά των εν λόγω προϊόντων.

Loading