Η Samsung ανακάλυψε νέο υλικό για την επόμενη γενιά ημιαγωγών

Η συνεργασία ενισχύει την καινοτομία και μια καλή απόδειξη για το “ρητό” είναι η ανακάλυψη ενός νέου υλικού που λέγεται ότι θα επιταχύνει θεαματικά την έλευση της επόμενης γενιάς ημιαγωγών. Πρόκειται για ένα άμορφο νιτρίδιο του βορίου (a-BN), το οποίο προέκυψε από τις συντονισμένες έρευνες των SAIT (Samsung Advanced Institute of Technology), UNIST (Ulsan National Institute of Science and Technology) και University of Cambridge.

Η Samsung εξηγεί στην ανακοίνωση της ότι το νέο υλικό αποτελείται από άτομα βορίου και αζώτο που σχηματίζουν μια άμορφη μοριακή δομή. Το a-BN είναι παράγωγο του λευκού γραφενίου, αλλά με μια μοριακή δομή που το καθιστά ξεκάθαρα διαφορετικό.

samsung-amorphous-boron-nitride.jpg

Σύμφωνα με την εταιρεία, το a-BN αναμένεται ότι θα χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή μνημών DRAM και NAND, διότι έχει την ιδιότητα να ελαχιστοποιεί τις ηλεκτρικές παρεμβολές που εμφανίζονται στην κλίμακα κατασκευής των wafers στις σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες των 400°C.

Δεν αναφέρεται πότε θα δούμε το άμορφο νιτρίδιο του βορίου σε πραγματικές λύσεις του τομέα των ημιαγωγών, αλλά είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι για το μέλλον του.

[Samsung]

Loading