SocialTruth: Το σύστημα κατά των ψευδών ειδήσεων με επικεφαλής το τμήμα ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ

Η δημιουργία ενός συστήματος που κατατάσσει, αξιολογεί και πιστοποιεί την αξιοπιστία των ειδήσεων, η οποία απευθύνεται σε επαγγελματίες και απλούς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτύου.

Αυτός είναι ο στόχος του SocialTruth, ενός πολυπολιτισμικού, διεπιστημονικού ευρωπαϊκού σχεδίου που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από μια διεθνή κοινοπραξία 11 εταίρων με επικεφαλής το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έχοντας ως σύνθημα την “Ενσωμάτωση της αλήθειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο”.

Σύμφωνα με τον Δρ. Κωνσταντίνο Δεμέστιχα, Συντονιστή του Έργου,

Το SocialTruth έχει σχεδιαστεί για την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων εφαρμόζoντας τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες τεχνολογίες στον τομέα της ανάλυσης κειμένου και άλλου ψηφιακού περιεχομένου. Η πρωτοτυπία του έργου βασίζεται στη δημιουργία ενός ανοικτού, δημοκρατικού και πλουραλιστικού οικοσυστήματος με εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες επαλήθευσης, διασφάλιση της επεκτασιμότητας και οικοδόμηση της εμπιστοσύνης, στα πλαίσια ενός εντελώς αποκεντρωμένου περιβάλλοντος. Η υψηλή αξιοπιστία είναι το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του συστήματος, που βασίζεται στην εφαρμογή της τεχνολογίας blockchain για την καθιέρωση εμπιστοσύνης μεταξύ διαφορετικών οργανισμών και υπηρεσιών, καθώς και την αυξημένη ασφάλεια και ελεγκτική ικανότητα στον τομέα της ενημέρωσης, χωρίς μεσάζοντες ή κεντρικές αρχές

Μετά την προκαταρκτική ανάλυση που οδήγησε στην αποτύπωση των λειτουργικών απαιτήσεων του συστήματος, της τεχνολογικής αρχιτεκτονικής, των δεοντολογικών απαιτήσεων και των περιπτώσεων δημοσιογραφικής χρήσης, το SocialTruth βρίσκεται πλέον στο στάδιο της υλοποίησης και στην πρώτη δοκιμαστική έκδοση του συστήματος.

Το τελευταίο διάστημα, το έργο παρουσιάστηκε από μέλη της κοινοπραξίας σε ποικίλες Ευρωπαϊκές συναντήσεις και θεματικές διασκέψεις με θέμα τη διάδοση των ψευδών ειδήσεων και την αντιμετώπιση αυτών. Εκεί, οι ομιλητές συζήτησαν τα προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα και τις λύσεις στα προβλήματα που προέκυψαν από την ταχεία ανάπτυξη και διάδοση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης , τα οποία αναπόφευκτα συνετέλεσαν στη δημιουργία και διάδοση αβάσιμων ή μη αξιόπιστων ειδήσεων, κατάσταση η οποία επιδεινώνεται όλο και περισσότερο.

Το SocialTruth, έργο χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ωφελήσει τους ανεξάρτητους χρήστες, ελέγχοντας την αξιοπιστία του περιεχομένου των κοινωνικών μέσων και βάζοντας φρένο στην παραπληροφόρηση. Επίσης, θα βοηθήσει τους οργανισμούς και τους δημοσιογράφους να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικότερα τους ερευνητικούς τους πόρους, προσφέροντας μια καλύτερη επιλογή για τη διασταύρωση των διαφορετικών πηγών πληροφόρησης και τη δημιουργία ενός βιώσιμου δικτύου μέσων ενημέρωσης με βάση την ποιότητα και την ασφάλεια.

Οι λειτουργίες του SocialTruth θα δοκιμαστούν και θα αξιολογηθούν σε τέσσερις πρακτικές δοκιμές σε διάφορους ευρωπαϊκούς τόπους και περιβάλλοντα, απευθυνόμενες σε ένα ευρύ φάσμα τελικών χρηστών καθώς και σε διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης και απαιτήσεων της αγοράς. Το 2021, μετά από 3 χρόνια ανάπτυξης και δοκιμών, η παραχθείσα πλατφόρμα θα διατεθεί στην ευρύτερη κοινότητα.

Η κοινοπραξία του SocialTruth εκτείνεται σε 6 ευρωπαϊκές χώρες, την Ελλάδα, την Πολωνία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, παρέχοντας την απαιτούμενη ποικιλία προκλήσεων για την Ευρώπη.

Η κοινοπραξία αποτελείται από τρεις ευρέως αναγνωρισμένους ερευνητικούς οργανισμούς (το ΕΠΙΣΕΥ – Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Επικοινωνιών και Συστημάτων Υπολογιστών από την Ελλάδα, το UTP - Πανεπιστήμιο Επιστημών και Τεχνολογίας από την Πολωνία και το LSBU - Πανεπιστήμιο South Bank του Λονδίνου), τρεις σημαντικούς προμηθευτές τεχνολογικών λύσεων (Thales, Expert System France και Qwant), μαζί με δύο έμπειρους οργανισμούς συμβούλων επιχειρήσεων (Tecoms και Zanasi & Partners), ενώ συμπληρώνεται από δύο οργανισμούς ειδησεογραφίας και μέσων ενημέρωσης, τους Adnkronos και De Agostini Scuola, καθώς και από την InfoCons, έναν πολύ ενεργό οργανισμό καταναλωτών.

Η άμεση συμμετοχή των παραγόντων της αγοράς και των τελικών χρηστών θα επιτρέψει την ταχεία εφαρμογή πολύτιμων και εφαρμόσιμων αποτελεσμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του SocialTruth (www.socialtruth.eu)

Loading