Το Twitter αφαιρεί τα links, φωτογραφίες, usernames από την καταμέτρηση των 140 χαρακτήρων

twitter_140char

Ο περίφημος περιορισμός των 140 χαρακτήρων στο Twitter θα δεχθεί ορισμένες τροποποιήσεις μέσα στις επόμενες εβδομάδες, έτσι ώστε οι χρήστες να έχουν περισσότερο χώρο για να εκφράσουν αυτά που θέλουν. Μέχρι σήμερα, τα ονόματα των mentioned χρηστών, τα URLs, οι φωτογραφίες και τα videos καταλάμβαναν χώρο από το σύνολο των 140 χαρακτήρων, αλλά σύντομα θα έχουμε τις εξής αλλαγές:

  1. Τα usernames που συμπεριλαμβάνονται στις απαντήσεις (replies) δεν θα “χρεώνονται” ως χαρακτήρες. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που η απάντηση απευθύνεται σε πολλούς χρήστες.
  2. Τα links δεν θα μετρούν στους 140 χαρακτήρες, είτε πρόκειται για video, δημοσκοπήσεις, εικόνες ή quoted tweets.
  3. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να κάνει retweet τον εαυτό του
  4. Δεν θα απαιτείται η τελεία πριν από το @ για να γίνει κάποιος χρήστης tag και ταυτόχρονα να είναι ορατό το tweet από τους followers. Θα είναι εφικτό να ξεκινάς ένα tweet με το username κάποιου χρήστη και από τη στιγμή που δεν είναι απάντηση, τότε θα εμφανίζεται στους followers.

[Twitter]

 

About Chris Elpidis

Σχόλια, κριτική, κοπλιμέντα, αφορισμοί, δωροδοκίες και ό,τι άλλο θέλετε στο @celpidis και στο Google+
This entry was posted in Internet, Social networks, Twitter. Bookmark the permalink.