Εάν μπορούσαμε να δούμε το Wi-Fi θα έμοιαζε κάπως έτσι [Photos]

Wi-Fi

Πέντε ιδιαίτερα εντυπωσιακές φωτογραφίες απεικονίζουν το πως διαδίδονται τα δίκτυα W-Fi στον πραγματικό κόσμο δίνοντάς μας μια πρώτη εικόνα για το τι θα γινόταν εάν μπορούσαμε να δούμε το Wi-Fi. H παραπάνω φωτογραφία δείχνει μια ιδανική ασύρματη μεταφορά δεδομένων μέσω μιας συχνότητας που έχει διαχωριστεί σε διαφορετικά κανάλια (κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, κτλπ).

Στην παρακάτω φωτογραφία βλέπουμε τους παλμούς του Wi-Fi ως πολύχρωμες σφαίρες που εκπέμπονται απευθείας από την πηγή, στα δεξιά της εικόνας:

wifi-visualized-2

Τα κύματα Wi-Fi ταξιδεύουν στο κενό ως παλμοί. Ένα στιγμιαίο πλάνο αυτών των παλμών δείχνει ότι απέχουν μεταξύ τους περίπου 15 εκατοστά, κάτι που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

wifi-visualized-5

Τι γίνεται όταν δεδομένα μεταδίδονται μέσω διαφορετικών συχνοτήτων από μια κεραία Wi-Fi; Έχουμε κάτι τέτοιο:

wifi-visualized-4

Το Wi-Fi εκπέμπει σε συχνότητα μεταξύ ραδιοφώνου και μικροκυμάτων, έτσι τα κύματα ισαπέχουν περίπου 15 εκατοστά, όπως φαίνεται και από τις πολύχρωμες κυκλικές συχνότητες εδώ:

wifi-visualized-3

 

[via GigaOm]

Loading