30 Χρόνια Personal Computer [Infographic]

To 1981 η IBM κυκλοφόρησε τον πρώτο προσωπικό υπολογιστή. Με επεξεργαστή Intell8088 και μνήμη 16K, κατόρθωσε να φέρει την τεχνολογία στα σπίτια των καθημερινών ανθρώπων. Όπως φαίνεται, από τότε έχουν αλλάξει πολλά…

Για τον εορτασμό των τριων αυτών δεκαετιών, το PC Mag μας παρουσιάζει το χρονοδιάγραμμα των σημαντικότερων γεγονότων στο ενδιαφέρον Infographic που ακολουθεί.

Click για Full Size:

[πηγή pcmag]

This entry was posted in Desktops, IBM. Bookmark the permalink.

One Response to 30 Χρόνια Personal Computer [Infographic]

  1. Pingback: 30 Χρόνια Personal Computer [Infographic] | StinFora.com