Μελλοντικά θα μπορούμε να ζούμε για πάντα; [Video]

can_we_live_forever

Ο τρανσουμανισμός είναι η “μηχανική” βελτίωση των σωματικών, πνευματικών και ψυχολογικών ικανοτήτων του ανθρώπου με την βοήθεια της επιστήμης και της τεχνολογίας, ένας όρος που συνδέεται συχνά με την προοπτική επέκτασης του προσδοκώμενου χρόνου ζωής του ανθρώπου ή ακόμη και την αθανασία.

Το παρακάτω video αναλύει αν η αθανασία είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να ελπίζουμε μελλοντικά ή κάτι το ανέφικτο:

This entry was posted in Misc, Science. Bookmark the permalink.