EU Digital Identity Wallet: Εγκρίθηκε το ενιαίο ψηφιακό πορτοφόλι για όλη την Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την τελική συμφωνία στην οποία κατέληξαν σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ στο πλαίσιο του τελικού τριμερούς διαλόγου για τον κανονισμό σχετικά με την καθιέρωση ευρωπαϊκών πορτοφολιών ψηφιακής ταυτότητας. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται το έργο των συννομοθετών για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της προσωρινής πολιτικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε στις 29 Ιουνίου 2023 σχετικά με ένα νομικό πλαίσιο για μια ψηφιακή ταυτότητα της ΕΕ, το πρώτο αξιόπιστο και ασφαλές πλαίσιο ψηφιακής ταυτότητας για όλους τους Ευρωπαίους.

Αυτό σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος "Digital Decade 2030" για την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Σε όλους τους πολίτες της ΕΕ θα προσφερθεί η δυνατότητα να έχουν ένα πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας της ΕΕ (EU Digital Identity Wallet) προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε δημόσιες και ιδιωτικές διαδικτυακές υπηρεσίες με πλήρη ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλη την Ευρώπη.

Εκτός από τις δημόσιες υπηρεσίες, οι Πολύ Μεγάλες Διαδικτυακές Πλατφόρμες (Very Large Online Platforms) που ορίζονται βάσει του νόμου Digital Services Act (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών όπως η Amazon, η Booking.com ή το Facebook) και οι ιδιωτικές υπηρεσίες που υποχρεούνται νομικά να πιστοποιούν τους χρήστες τους θα πρέπει να αποδέχονται το EU Digital Identity Wallet για τη σύνδεση στις διαδικτυακές υπηρεσίες τους. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά και οι κοινές προδιαγραφές των wallets θα καταστήσουν ελκυστικό για όλους τους παρόχους ιδιωτικών υπηρεσιών να τα αποδέχονται για τις υπηρεσίες τους, δημιουργώντας έτσι νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Το Wallet θα διευκολύνει επίσης τη συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών με διάφορες ρυθμιστικές προϋποθέσεις.

Εκτός από την ασφαλή αποθήκευση της ψηφιακής τους ταυτότητας, το Wallet θα επιτρέπει στους χρήστες να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς, να πραγματοποιούν πληρωμές και να κατέχουν ψηφιακά έγγραφα, όπως άδεια οδήγησης για κινητά, ιατρική συνταγή, επαγγελματικό πιστοποιητικό ή ταξιδιωτικό εισιτήριο. Το Wallet θα προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη και πρακτική εναλλακτική λύση για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση που εγγυάται η νομοθεσία της ΕΕ. Το πορτοφόλι θα σέβεται πλήρως την επιλογή του χρήστη να μοιράζεται ή όχι προσωπικά δεδομένα, θα προσφέρει τον υψηλότερο βαθμό ασφάλειας που θα πιστοποιείται ανεξάρτητα με τα ίδια πρότυπα, και τα σχετικά τμήματα του κώδικά του θα διατίθενται σε ανοικτή μορφή, ώστε να αποκλείεται κάθε πιθανότητα κακής χρήσης, παράνομης παρακολούθησης, εντοπισμού ή κυβερνητικής υποκλοπής.

Οι νομοθετικές συζητήσεις ενίσχυσαν τη φιλοδοξία του κανονισμού σε διάφορους τομείς σημαντικούς για τους πολίτες. Το Wallet θα περιέχει έναν πίνακα ελέγχου όλων των συναλλαγών που θα είναι προσβάσιμος στον κάτοχό του, θα προσφέρει τη δυνατότητα αναφοράς πιθανών παραβιάσεων της προστασίας των δεδομένων και θα επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων wallets. Επιπλέον, οι πολίτες θα μπορούν να εντάξουν το Wallet στα υφιστάμενα εθνικά συστήματα ηλεκτρονικής ταυτότητας (eID) και να επωφεληθούν από τις δωρεάν ηλεκτρονικές υπογραφές (eSignatures) για μη επαγγελματική χρήση.

Πότε θα είναι διαθέσιμο το EU Digital Identity Wallet

Η συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι συννομοθέτες υπόκειται πλέον στην επίσημη έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Μόλις εγκριθεί επίσημα, το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψηφιακή ταυτότητα θα τεθεί σε ισχύ την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Ευρωπαϊκή Επίσημη Εφημερίδα.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στους πολίτες τους τα EU Digital Identity Wallets 24 μήνες μετά την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων που θα καθορίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές για το EU Digital Identity Wallet και τις τεχνικές προδιαγραφές για την πιστοποίηση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις - που θα εκδοθούν 6 και 12 μήνες μετά την έκδοση του κανονισμού - θα βασίζονται στις προδιαγραφές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του EU Digital Identity Toolbox, θέτοντας εναρμονισμένους όρους για την εφαρμογή των wallets σε όλη την Ευρώπη.

*Η κεντρική εικόνα προέρχεται από το ElectronicID.eu

[via]

Loading