Google Safety Engineering Center: Πληροφορίες για το νέο κέντρο ελέγχου περιεχομένου για την Ευρώπη

*από την Amanda Storey, Director, Emerging Trends & Risk Management, Google

Η προστασία των ανθρώπων από κακόβουλο περιεχόμενο και η ασφάλεια των προϊόντων μας αποτελεί βασικό αντικείμενο εργασίας για πολλές, διαφορετικές ομάδες στη Google και στο YouTube. Σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο που δημοσιεύεται στις πλατφόρμες μας, είναι δική μας ευθύνη να προστατεύουμε τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας και, μάλιστα, με σαφείς, διαφανείς πολιτικές και διαδικασίες.

Σήμερα, ανακοινώνουμε τη λειτουργία του δεύτερου Google Safety Engineering Center (GSEC) – που είναι και το πρώτο το οποίο ασχολείται ειδικά με τον έλεγχο περιεχομένου – το οποίο θα στεγάζεται στα ευρωπαϊκά κεντρικά γραφεία μας, στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Το νέο αυτό κέντρο θα λειτουργεί ως περιφερειακός κόμβος για τους ειδικούς της Google που εργάζονται με σκοπό την αντιμετώπιση της εξάπλωσης παράνομου και κακόβουλου περιεχομένου, καθώς και ως ένα μέρος στο οποίο θα μπορούμε να μοιραστούμε τη δουλειά μας με νομοθέτες, ερευνητές καθώς και με τις διάφορες ρυθμιστικές αρχές.

Το Δουβλίνο είναι ήδη κόμβος για τις ομάδες Εμπιστοσύνης και Ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίες αποτελούνται από μηχανικούς και άλλους ειδικούς σε διάφορους τομείς. Οι ομάδες αυτές, αξιοποιούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης ώστε οι χρήστες να παραμένουν ασφαλείς στο διαδίκτυο. Η Ευρώπη ηγείται, παγκοσμίως, πολλών διαφορετικών πρωτοβουλιών για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και φιλοξενεί ομάδες που εργάζονται σε όλες τις πτυχές της, από τη διαφάνεια των διαφημίσεων και την ασφάλεια των παιδιών έως την έρευνα για τα botnet και τον βίαιο εξτρεμισμό.

Το νέο GSEC θα προσφέρει επιπλέον διαφάνεια σε αυτό το έργο, διευκολύνοντας έτσι τις ρυθμιστικές αρχές, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους ερευνητές να κατανοήσουν στην πράξη το πώς αντιμετωπίζουμε την ασφάλεια του περιεχομένου. Θα βοηθήσει επίσης κάθε έναν και κάθε μία να καταλάβουν πώς αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε πολιτικές, πώς λειτουργούν οι τεχνολογίες κατά των καταχρήσεων και τα συστήματα έγκαιρης ανίχνευσης απειλών, πώς συνεργαζόμαστε με αξιόπιστες αναφορές παραβάσεων (flags), καθώς και τις διαδικασίες διαχείρισης συμβάντων και πρακτικές εποπτείας περιεχομένου. Συγκεκριμένα:

· Ρυθμιστές: Μέσω του GSEC, οι ρυθμιστικές αρχές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων εποπτείας περιεχομένου και άλλων τεχνολογιών, σε μια ασφαλή τοποθεσία που διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών των χρηστών. Όταν το Κέντρο θα είναι πλήρως λειτουργικό, οι ρυθμιστικές αρχές και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα έχουν τη δυνατότητα (βάσει υπαρχόντων ή επερχόμενων νομικών πλαισίων όπως το Σύμφωνο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες) να διεξάγουν έρευνες, να αξιολογούν τις διαδικασίες και να συμμετέχουν -και τυπικά- στην εξακρίβωση γεγονότων.

· Ακαδημαϊκοί: Το GSEC του Δουβλίνου θα συνεργαστεί με την ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα και με ομάδες της κοινωνίας των πολιτών για την προώθηση της ασφάλειας στο διαδίκτυο. Το νέο αυτό κέντρο θα μας επιτρέψει να συνεργαστούμε πιο στενά με ερευνητές, ΜΚΟ και άλλους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους σχετικά με τις αναδυόμενες τάσεις και κινδύνους, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας των ανθρώπων στο διαδίκτυο. Η εργασία αυτή θα γίνει με τις κατάλληλες διασφαλίσεις σχετικά με την εμπιστευτικότητα, το απόρρητο και την ασφάλεια των χρηστών. Με την ανακοίνωση του GSEC Δουβλίνου, ανακοινώνουμε ταυτόχρονα την πρώτη συνεργασία μας με το Ιρλανδικό Συμβούλιο Ερευνών, που χρηματοδοτεί ακαδημαϊκές υποτροφίες και έρευνες για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

· Κοινωνία των πολιτών: Το GSEC θα βασιστεί σε υπάρχουσες πρωτοβουλίες της Google, οι οποίες υλοποιούν την υπεύθυνη προσέγγιση του σχεδιασμού. Θα μοιραστούμε ευρύτερα αυτήν τη γνώση μέσω της δημοσίευσης εκθέσεων και ιδεών, σχετικά με την ευθύνη του περιεχομένου. Αυτή η εργασία είναι ήδη σε εξέλιξη, ενώ πρόσφατα δημοσιεύσαμε τη Λευκή Βίβλο μας σχετικά με την εποπτεία του περιεχομένου και την ποιότητα των πληροφοριών.

Οι ομάδες Εμπιστοσύνης και Ασφάλειας της Google δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο και έχουμε πάνω από 20.000 άτομα που εργάζονται σε διάφορες θέσεις με στόχο την εφαρμογή των πολιτικών μας και την εποπτεία του περιεχομένου. Συνεχίζουμε επίσης να επενδύουμε σε πρωτοβουλίες, όπως εκθέσεις για τη διαφάνεια, προληπτικές αποκαλύψεις γύρω από συντονισμένες επιχειρήσεις επιρροής και παραπληροφόρησης, καθώς και να ανταλλάσσουμε πληροφορίες με ερευνητές και να υποστηρίζουμε συνεργασίες όπως το Project Lumen, με στόχο να βοηθήσουμε τους χρήστες, τους ακαδημαϊκούς και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, να κατανοήσουν καλύτερα το πώς διαχειριζόμαστε περιεχόμενο σε κλίμακα.

Έχουμε ευθύνη να βοηθάμε τους ανθρώπους να παραμένουν ασφαλείς στο διαδίκτυο και να προστατεύουμε τις πλατφόρμες και τα προϊόντα μας από κάθε μορφής κατάχρηση. Συνεχίζοντας να επενδύουμε και να επεκτείνουμε αυτές τις προσπάθειες, δεσμευόμαστε να παρέχουμε επιπλέον διαφάνεια στις διαδικασίες και τις πολιτικές μας. Το έργο της GSEC για την Εποπτεία Περιεχομένου θα ξεκινήσει διαδικτυακά, ενώ στη φυσική μορφή του, το Κέντρο του Δουβλίνου θα λειτουργήσει μόλις αυτό κριθεί ασφαλές και το επιτρέψουν οι περιορισμοί της COVID-19.

*Ακολουθήστε το Techgear.gr στο Google News για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα νέα άρθρα! Όσοι χρησιμοποιείτε υπηρεσία RSS (π.χ. Feedly), μπορείτε να προσθέσετε το techgear.gr στη λίστα σας με αντιγραφή και επικόλληση της διεύθυνσης https://www.techgear.gr/feed στο αντίστοιχο πεδίο της υπηρεσίας σας

Loading