Η λειτουργία Google Voice Search του Android 4.1 Jelly Bean σε δοκιμή 47 ερωτήσεων [Video]

Πρόσφατα είδαμε το συγκριτικό video της φωνητικής λειτουργίας Voice Search του Android 4.1 Jelly Bean απέναντι στο Apple Siri του iOS 6, αλλά αυτή τη φορά θα δείτε πως αντιδρά ο “φωνητικός βοηθός” της Google σε 47 διαφορετικές ερωτήσεις, οι οποίες γίνονται προοδευτικά ολοένα και πιο πολύπλοκες.

Google Voice Search Test on Android Jelly Bean

Τη δοκιμή (σε early beta του Android 4.1 με σύνδεση WiFi) την έχει πραγματοποιήσει και ανεβάσει στο YouTube ο Jean-Louis Nguyen, ο οποίος τονίζει ότι δεν έχει τροποποιήσει καθόλου τις ερωτήσεις του και απλά έχει κάνει ορισμένα κοψίματα μεταξύ των διαφορετικών ερωτήσεων για να μειώσει τη διάρκεια του video. Η επεξεργασία των φωνητικών εντολών γίνεται σε πραγματικό χρόνο.

[Thanks Miltos! – YouTube]

About Chris Elpidis

Σχόλια, κριτική, κοπλιμέντα, αφορισμοί, δωροδοκίες και ό,τι άλλο θέλετε στο @celpidis και στο Google+
This entry was posted in Android, Google, Software and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.