Η Apple αντιμέτωπη με πρόστιμο ύψους €38 δισ. λόγω DMA!

Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ενημερωθήκαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΚ) διερευνούσε αν θα έπρεπε να απαγγείλει κατηγορίες στην Apple για παραβίαση του νόμου περί ψηφιακών αγορών (DMA). Η τρέχουσα εβδομάδα, ωστόσο, ξεκίνησε με ένα Δελτίο Τύπου που δημοσιεύθηκε σήμερα το πρωί και αναφέρει τα εξής:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε την Apple για την προκαταρκτική της εκτίμηση ότι οι κανόνες της για το App Store παραβιάζουν το Digital Markets Act (DMA), καθώς εμποδίζουν τους προγραμματιστές εφαρμογών να κατευθύνουν ελεύθερα τους καταναλωτές σε εναλλακτικά κανάλια για προσφορές και περιεχόμενο. Επιπλέον, η Επιτροπή κίνησε νέα διαδικασία μη συμμόρφωσης κατά της Apple λόγω ανησυχιών ότι οι νέες συμβατικές απαιτήσεις της για τους προγραμματιστές εφαρμογών τρίτων και τα καταστήματα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης της νέας βασικής τεχνολογικής αμοιβής (Core Technology Fee - CTF) της Apple, δεν διασφαλίζουν την αποτελεσματική συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της Apple βάσει του DMA.

Το Core Technology Fee χρεώνεται στους developers που αποφασίζουν να υπαχθούν στους νέους κανόνες της Apple για το App Store στις 27 χώρες της ΕΕ. Αυτοί οι νέοι κανόνες επιτρέπουν στους developers να προσφέρουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιούν πληρωμές εντός της εφαρμογής μέσω εναλλακτικών επεξεργαστών πληρωμών στην ΕΕ. Οι μικρότεροι προγραμματιστές προστατεύονται από την καταβολή του Core Technology Fee.

Σύμφωνα με την Apple, "οι προγραμματιστές των οποίων οι εφαρμογές δεν ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο πρώτες ετήσιες εγκαταστάσεις ανά έτος και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι κυβερνητικοί φορείς με απαλλαγή από το τέλος του Apple Developer Program δεν πληρώνουν το CTF. Το CTF δεν απαιτείται επίσης για προγραμματιστές με επιχείρηση χωρίς έσοδα που προσφέρουν δωρεάν εφαρμογές χωρίς κερδοφορία. Επιπλέον, στους μικρούς προγραμματιστές (που κερδίζουν λιγότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ σε παγκόσμια επιχειρηματικά έσοδα) παρέχεται μια 3ετής δωρεάν πρόσβαση στο CTF και δεν θα πληρώνουν το CTF για τις πρώτες ετήσιες εγκαταστάσεις που υπερβαίνουν το όριο εντός μιας περιόδου 3 ετών".

Εάν οι developers στην ΕΕ που πληρούν τις προϋποθέσεις για την καταβολή του CTF θέλουν να το αποφύγουν, μπορούν να συνεχίσουν να ακολουθούν τους παλιούς κανόνες και οι πληρωμές εντός της εφαρμογής να κατευθύνονται στην πλατφόρμα επεξεργασίας πληρωμών της Apple. Εάν ένας προγραμματιστής προτιμήσει αυτή την οδό, θα πρέπει να καταβάλει στην Apple προμήθεια ίση με το 10%-17% της αξίας της συναλλαγής.

Εκτός από το CTF, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχεί για τον αριθμό των βημάτων που πρέπει να ακολουθήσει ένας χρήστης iPhone προκειμένου να εγκαταστήσει ένα εναλλακτικό κατάστημα εφαρμογών ή να εγκαταστήσει μια εφαρμογή από ένα third-party app store.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διερευνήσει επίσης τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας που έχει η Apple για τους προγραμματιστές που τους επιτρέπουν να προσφέρουν εναλλακτικά καταστήματα εφαρμογών ή να διανέμουν εφαρμογές από το διαδίκτυο στο iPhone.
Το ζήτημα είναι κατά πόσον ορισμένες από τις απαιτήσεις της Apple συμμορφώνονται με το DMA.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι, εάν ισχύουν τα προκαταρκτικά της πορίσματα, η Apple θα διαπιστωθεί ότι δεν συμμορφώνεται με το άρθρο 5 παράγραφος 4 της DMA "το οποίο απαιτεί από τους gatekeepers να επιτρέπουν στους προγραμματιστές εφαρμογών να κατευθύνουν τους καταναλωτές σε προσφορές εκτός των καταστημάτων εφαρμογών των gatekeepers, χωρίς χρέωση".

Εάν διαπιστωθεί ότι η Apple παραβίασε το DMA, θα μπορούσε να της επιβληθεί πρόστιμο που δεν θα υπερβαίνει το 10% των παγκόσμιων εσόδων της, τα οποία ήταν 383 δισεκατομμύρια δολάρια κατά το τελευταίο οικονομικό έτος. Οι επαναλαμβανόμενοι παραβάτες μπορούν να επιβαρυνθούν έως και με το 20% των ετήσιων εσόδων τους. Η απόφαση σχετικά με τη συμμόρφωση της Apple με το DMA θα ληφθεί έως τις 25 Μαρτίου 2025.

Σε δήλωσή της, η Apple ανέφερε:

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, η Apple έχει κάνει μια σειρά από αλλαγές για να συμμορφωθεί με το DMA, ανταποκρινόμενη στα σχόλια των προγραμματιστών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε βέβαιοι ότι το σχέδιό μας συμμορφώνεται με το νόμο και εκτιμούμε ότι πάνω από το 99% των προγραμματιστών θα πληρώσουν τις ίδιες ή λιγότερες αμοιβές στην Apple σύμφωνα με τους νέους επιχειρηματικούς όρους που δημιουργήσαμε. Όλοι οι προγραμματιστές που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ στο App Store έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που έχουμε εισαγάγει, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να κατευθύνουν τους χρήστες των εφαρμογών στο διαδίκτυο για να ολοκληρώσουν τις αγορές τους σε πολύ ανταγωνιστική τιμή. Όπως κάνουμε συνήθως, θα συνεχίσουμε να ακούμε και να συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

[via]

Loading