Η ΕΕ βάζει τέλος στην ανωνυμία των κρυπτονομισμάτων με το νομοσχέδιο MiCA

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε την τελική έγκριση για το πρώτο πακέτο κανόνων στον κόσμο που αποσκοπούν στην ευρεία ρύθμιση της αγοράς κρυπτονομισμάτων.

Ο κανονισμός Markets in Cryptoassets (MiCA), ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το επόμενο έτος, θέτει μια σειρά από κανόνες για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με ψηφιακά νομίσματα, μεταξύ των οποίων ότι κάθε οργανισμός που σχεδιάζει να εκδίδει, να εμπορεύεται ή να αποθηκεύει κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία (δηλαδή ψηφιακά πορτοφόλια) πρέπει να διαθέτει άδεια για να ασκεί τέτοιες δραστηριότητες στο μπλοκ των 27 χωρών.

Παράλληλα με την αντιμετώπιση των ζητημάτων αδειοδότησης, το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε επίσης κανόνες για την πρόληψη της χρήσης κρυπτονομισμάτων για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, επεκτείνοντας τους κανονισμούς που απαιτούν ορισμένες πληροφορίες που συνοδεύουν τη μεταφορά κεφαλαίων, ώστε να συμπεριλάβουν και τα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, κάθε οργανισμός που ασχολείται με την αγορά ή τη διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων θα πρέπει να "συλλέγει και να καθιστά προσβάσιμες ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον αποστολέα και τον δικαιούχο των μεταφορών κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων", ανεξάρτητα από το ποσό. Με άλλα λόγια, πείτε αντίο στη λεγόμενη ανωνυμία των κρυπτονομισμάτων.

Όπως δήλωσε η Σουηδή υπουργός Οικονομικών Elisabeth Svantesson,

Η σημερινή απόφαση είναι κακή είδηση για όσους έχουν κάνει κατάχρηση των κρυπτοσυστημάτων για τις παράνομες δραστηριότητές τους, για την παράκαμψη των κυρώσεων της ΕΕ ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και του πολέμου. Κάτι τέτοιο δεν θα είναι πλέον εφικτό στην Ευρώπη χωρίς να εκτεθείς και πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. Αυτό το τμήμα των νέων κανόνων θα τεθεί σε ισχύ το 2026.

Ο MiCA εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ ως μέρος ενός ευρύτερου πακέτου κανονισμών για την ψηφιακή χρηματοδότηση, η οποία περιλαμβάνει το Digital Operations Resilience Act που αποσκοπεί στην ενίσχυση των συστημάτων IT στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Να σημειωθεί ότι από το MiCA λείπουν οι κανόνες που θα απαγόρευαν τη χρήση των ενεργοβόρων κρυπτονομισμάτων, δηλαδή του Bitcoin και (τότε) του Ethereum, οι οποίοι αφαιρέθηκαν πέρυσι από το προσχέδιο. Το τμήμα που προτάθηκε και ασκήθηκε με βέτο θα απαγόρευε τη δημιουργία και τη διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων που χρησιμοποιούν "περιβαλλοντικά μη βιώσιμους μηχανισμούς", αλλά ο MiCA ψηφίστηκε χωρίς να συμπεριληφθεί τελικά αυτή η απαγόρευση.

α πρόσφατα γεγονότα επιβεβαίωσαν την επείγουσα ανάγκη επιβολής κανόνων που θα προστατεύσουν καλύτερα τους Ευρωπαίους που έχουν επενδύσει σε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και θα αποτρέψουν την κατάχρηση της βιομηχανίας κρυπτογράφησης για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας", δήλωσε η Svantesson, αναφερόμενη πιθανότατα στο κραχ της αγοράς κρυπτογράφησης στα τέλη του 2022/αρχές του 2023 που προκλήθηκε από την κατάρρευση των FTX, Celsius και άλλων επιχειρήσεων της βιομηχανίας κρυπτογράφησης.

[EU]

Loading