Νέος τύπος καταλύτη μετατρέπει τα πλαστικά απόβλητα σε προπάνιο

Τα πλαστικά απόβλητα εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας, ωστόσο, ένας νέος καταλύτης που δημιούργησαν ερευνητές του MIT ίσως δώσουν μια πολύ καλή λύση στην εκμετάλλευση τους και μάλιστα σχετικά σύντομα.

Τα πλαστικά υλικά διαθέτουν πολύ ισχυρούς δεσμούς άνθρακα στις δομές τους και γι’ αυτό είναι πολύ ανθεκτικά και αξιόπιστα για την χρήση τους σε διάφορες εφαρμογές, αλλά ταυτόχρονα είναι αρκετά δύσκολη η ανακύκλωση τους, διότι οι διαφορετικοί τύποι πλαστικών απαιτούν διαφορετικές διαδικασίες ανακύκλωσης.

Οι σημερινοί καταλύτες σπάζουν αυτές τις δομές άνθρακα σε τυχαία σημεία, με αποτέλεσμα να δίνουν διάφορα τελικά προϊόντα κατάλυσης. Τώρα, όμως, χάριν στον νέο καταλύτη που δημιούργησαν οι ερευνητές του MIT συνδυάζοντας ζεόλιθο (πορώδης κρύσταλλος) με νανοσωματίδια κοβαλτίου, οι δεσμοί σπάζουν σε συγκεκριμένο σημείο κάθε φορά για να γνωρίζουν εκ των προτέρων τι θα προκύψει, ανεξάρτητα από τον τύπο πλαστικού.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο νέος καταλύτης αφαιρεί από την δομή ένα μόριο προπανίου μετά από κάθε πέρασμα από την υδρογονοανθρακική αλυσίδα και στη συνέχεια η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Σε πραγματικές δοκιμές με ανάμεικτα πλαστικά υλικά, η κατάλυση οδήγησε σε μετατροπή του 80% σε προπάνιο, χωρίς μάλιστα να υπάρχουν και υποπροϊόντα μεθανίου. Το προπάνιο στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα χαμηλού κόστους καύσιμο ή για την δημιουργία νέων πλαστικών υλικών.

Το θετικό με τον νέο καταλύτη είναι ότι αποτελείται από σχετικά φθηνά υλικά (ζεόλιθος, κοβάλτιο, υδρογόνο), είναι εύκολο να κατασκευαστεί και εύκολο να χρησιμοποιηθεί. Θα ακολουθήσουν δοκιμές σε μεγάλη κλίμακα για να ελεγχθεί αν προκύπτει κάποιο θέμα με την ανακύκλωση των πλαστικών αποβλήτων που περιλαμβάνουν ετικέτες, κόλλες κλπ.

[MIT]

Loading