Έξυπνα σπίτια με έξυπνα παράθυρα!


Μετά τα έξυπνα ψυγεία, τα έξυπνα αυτοκίνητα και τα έξυπνα τηλέφωνα, τι έμεινε; Τα έξυπνα σπίτια! Σε ένα έξυπνο σπίτι δε χρειάζεται να ανοίγετε ή να κλείνετε τα παράθυρα σας σύμφωνα με τον καιρό, γιατί κάτι τέτοιο είναι δουλειά του σπιτιού σας…

Μέσω ειδικών ασύρματων αισθητήρων στα παράθυρα, το σπίτι σας είναι σε θέση να γνωρίζει την κατάσταση του καιρού και σε περίπτωση βροχής φροντίζει να κλείνει τα παράθυρα για να σας προστατέψει από τυχόν νερά και υγρασία.

Οι αισθητήρες του συστήματος λαμβάνουν την απαιτούμενη ενέργεια μέσω ασύρματων ραδιοσημάτων που αποστέλλονται από ειδικούς ελεγκτές τοποθετημένους σε κάθε δωμάτιο. Στη συνέχεια οι ελεγκτές ενημερώνουν μια κεντρική συσκευή για την κατάσταση κάθε δωματίου και τέλος όλες οι πληροφορίες μεταφέρονται ασύρματα στο notebook ή smartphone σας. Καθόλου άσχημα…

[πηγή innovationnewsdaily]

This entry was posted in Concepts, Technology. Bookmark the permalink.