YouTube: Θέτει ηλικιακά όρια και στην Ευρώπη

Σήμερα ανακοινώνουμε τη συνέχεια των προσπαθειών μας σχετικά με τους κανόνες που οφείλουμε να τηρούμε, ώστε να παρέχουμε στους χρήστες του YouTube τις κατάλληλες εμπειρίες ανάλογα με την ηλικία τους.

Αντιλαμβανόμαστε ότι οι χρήστες και οι δημιουργοί περιεχομένου είναι, σε γενικές γραμμές, καλύτερα εξοπλισμένοι στο να κρίνουν την καταλληλότητα του περιεχομένου που διαχειρίζονται, γι’ αυτό και τους παρέχουμε τα εργαλεία για να ελέγχουν την πρόσβαση στο υλικό αυτό. Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο μπορούν να ελέγξουν τις ρυθμίσεις απορρήτου ώστε να μοιράζονται τα βίντεο τους μόνο με τους φίλους, την οικογένεια τους ή με κάποιο γκρουπ αλλά τους ενθαρρύνουμε να θέτουν ηλικιακά όρια στο υλικό που δημιουργούν, όπου κρίνουν ότι είναι απαραίτητα.

Σε περίπτωση έκθεσης σε περιεχόμενο με ηλικιακό περιορισμό, οι χρήστες του YouTube θα πρέπει να συνδέονται με το λογαριασμό τους και να είναι 18 χρονών και άνω για να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν. Αν δεν είναι άνω των 18 τότε εμφανίζεται προειδοποίηση η οποία τους κατευθύνει σε κατάλληλες επιλογές, με βάση την ηλικία τους. Οι οδηγίες μας περιέχουν και προδιαγραφές σχετικά με τα κριτήρια των ηλικιακών περιορισμών για όσους αναρτούν υλικό στη πλατφόρμα.

Πλέον, η ομάδα Trust & Safety εφαρμόζει ηλικιακούς περιορισμούς κατόπιν ανασκόπησης του υλικού, οπουδήποτε κρίνεται ότι το υλικό είναι ακατάλληλο για ανηλίκους. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας μέσα από τη χρήση της μηχανικής εκμάθησης που προορίζεται για ανασκόπηση και την ανάπτυξη και προσαρμογή της τεχνολογίας ώστε οι ηλικιακοί περιορισμοί να εφαρμόζονται αυτόματα. Οι δημιουργοί θα μπορούν πάντα να ασκήσουν έφεση για μια απόφαση που θεωρούν ότι κακώς εφαρμόστηκε. Θεωρούμε ότι οι αυτόματες ηλικιακές ρυθμίσεις θα έχουν μικρό αντίκτυπο στα έσοδα των δημιουργών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα YouTube Partners, δεδομένου ότι τα περισσότερα από αυτά τα βίντεο παραβιάζουν ήδη τις οδηγίες για διαφημίσεις και συνεπώς έχουν λίγες έως καθόλου διαφημίσεις.

Για να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει συνοχή σε κάθε σχετική εμπειρία, οι χρήστες που προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε βίντεο με ηλικιακές ρυθμίσεις, σε ιστότοπους τρίτων, θα ανακατευθύνονται στο YouTube, όπου θα πρέπει να συνδέονται με το λογαριασμό τους και να είναι άνω των 18 για να τα δουν. Αυτό εγγυάται ότι, ανεξαρτήτως του πού βρέθηκε το βίντεο, αυτό θα είναι προσβάσιμο μόνο από το κατάλληλο κοινό.

Επειδή η χρήση της τεχνολογίας θα οδηγήσει πολλά βίντεο σε εφαρμογή ηλικιακών μέτρων, η ομάδα μας αξιοποίησε την ευκαιρία για να επανεξετάσει το πού θα χαράξουμε τη γραμμή για κάθε ηλικιακό περιορισμό.

Μετά από σύσκεψη με ειδικούς και συγκρίνοντας τα συστήματά μας με άλλα παγκόσμια συστήματα αξιολόγησης περιεχομένου, θεωρούμε ότι μόνο μικρές αλλαγές ήταν απαραίτητες. Η σελίδα με τις οδηγίες έχει ανανεωθεί και επικαιροποιηθεί. Όλες οι αλλαγές που προαναφέρθηκαν θα τεθούν σε ισχύ μέσα στους επόμενους μήνες.

Διευρύνοντας την επαλήθευση ηλικίας στην Ευρώπη

Πάντα σεβόμενοι τους επερχόμενους κανονισμούς, όπως την κοινοτική οδηγία Audiovisual Media Services Directive (AVMSD) της ΕΕ, θεσμοθετούμε τους επόμενους μήνες ένα νέο σύστημα εξακρίβωσης της ηλικίας. Οι κάτω των 18 ετών χρήστες στην Ευρώπη θα πρέπει να παρέχουν επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία της ηλικίας τους όταν ζητούν πρόσβαση σε υλικό ακατάλληλο για ανηλίκους. Αν τα συστήματα μας αδυνατούν να επιβεβαιώσουν ότι ο χρήστης είναι άνω των 18, θα απαιτείται η χρήση ταυτότητας ή πιστωτικής κάρτας ως αποδεικτικού. Όλες οι διαδικασίες επιβεβαίωσης της ηλικίας συνάδουν με τους κανόνες ιδιωτικότητας και ασφάλειας της Google.

Αντιλαμβανόμαστε ότι, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται στο YouTube, αναζητώντας περιεχόμενο που να είναι ταυτόχρονα και μορφωτικό και ψυχαγωγικό. Θα συνεχίσουμε να επικαιροποιούμε τα προϊόντα και τις οδηγίες μας με παραμέτρους που θα εξασφαλίζουν ότι το υλικό του περιεχομένου παραμένει κατάλληλο για την εκάστοτε ηλικία.

Loading