Το χάπι που σου επιτρέπει να αναγνωρίζεις όλες τις νότες που ακούς

music

Περίπου 1 στους 10.000 ανθρώπους έχει το λεγόμενο ‘perfect pitch’ ή αλλιώς την ικανότητα να αναγνωρίζει και να μπορεί να κατονομάσει μία μία όλες τις νότες που ακούει. Η συγκεκριμένη ικανότητα μπορεί να αναπτυχθεί μέχρι την ηλικία των 7 ετών, εκτός και αν όπως αποδείχτηκε πρόσφατα, χορηγηθεί στον ενήλικα ένα συγκεκριμένο χάπι.

Ο καθηγητής του Harvard Takao Hensch και η ερευνητική του ομάδα δοκίμασαν τη χορήγηση ενός ψυχιατρικού φαρμάκου (valproate) κατάλληλου για περιπτώσεις επιληψίας σε μια ομάδα ενηλίκων χωρίς καθόλου μουσική παιδεία. Η επιλογή του συγκεκριμένου χαπιού έγινε βάσει προηγούμενων πειραμάτων σε ενήλικα ποντίκια, τα οποία έδειξαν ότι το εν λόγω χάπι τους επέτρεπε να μαθαίνουν πράγματα και να αναπτύσσουν ικανότητες που φυσιολογικά δε θα μπορούσαν σε μεγάλη ηλικία.

Όσο για τον άνθρωπο, έπειτα από δύο εβδομάδες online μουσικών ασκήσεων η ομάδα που είχε λάβει το ψυχιατρικό χάπι παρουσίαζε πολύ σημαντική βελτίωση στην αναγνώριση των νοτών σε σύγκριση με μια δεύτερη ομάδα στην οποία είχε χορηγηθεί placebo.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η συγκεκριμένη ανακάλυψη δεν περιορίζεται μόνο στον τομέα της μουσικής αλλά μπορεί να έχει πολύ ευρύτερη εφαρμογή, όπως για παράδειγμα στην εκμάθηση ξένων γλωσσών και σε άλλα πράγματα που είναι πολύ πιο εύκολα σε μικρή ηλικία.

[via]

This entry was posted in Misc, Music, Science. Bookmark the permalink.