Τεχνητή Νοημοσύνη: Καταναλώνει ήδη την ενέργεια μιας μικρής χώρας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίσσεται ραγδαία σε ένα σημαντικό παράγοντα κατανάλωσης ενέργειας, με τα στοιχεία της Schneider Electric να δείχνουν ότι καταναλώνει σήμερα περίπου 4.3GW ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η κατανάλωση είναι κατά προσέγγιση αντίστοιχη με αυτήν ορισμένων μικρών χωρών και με δεδομένο ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη συνεχίζει να υιοθετείται ευρέως, αναμένεται πως θα αυξηθεί σημαντικά.

Η Schneider Electric προβλέπει ότι μέχρι το 2028 η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να καταναλώνει μεταξύ 13,5 και 20 GW ισχύος, ποσοστό που θα σηματοδοτούσε σημαντική αύξηση κατά 26-36% ετησίως. Αυτή η τάση εγείρει ανησυχίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη βιωσιμότητα των εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η μελέτη υπογραμμίζει, επίσης, το ευρύτερο ζήτημα της κατανάλωσης ενέργειας των κέντρων δεδομένων. Σήμερα, η Τεχνητή Νοημοσύνη αντιπροσώπευει μόνο το 8% της ετήσιας ενεργειακής δαπάνης ενός τυπικού κέντρου δεδομένων, η οποία φτάνει συνολικά τα 54GW. Ωστόσο, έως το 2028, η κατανάλωση ενέργειας των κέντρων δεδομένων αναμένεται ότι θα φτάσει τα 90GW, με την Τεχνητή Νοημοσύνη να καταλαμβάνει περίπου το 15-20% αυτής της ζήτησης. Σημειώνεται, επίσης, ότι οι ενεργειακές απαιτήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να μετατοπιστούν από το να αφορούν σήμερα κυρίως την εκπαίδευση της σε πιο πολύ πιο σημαντικές διεργασίες για εξαγωγή συμπερασμάτων τα επόμενα χρόνια.

Μία άλλη παράμετρος αφορά την ψύξη των κέντρων δεδομένων η οποία είναι μια θεμελιώδης, αλλά ταυτόχρονα ενεργοβόρα διαδικασία που μπορεί επίσης να οδηγήσει σε υψηλή κατανάλωση νερού. Τα κέντρα δεδομένων έχουν επικριθεί για το περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο, καθώς συχνά καταναλώνουν σημαντικούς φυσικούς πόρους. Η Schneider Electric εκτιμά ότι, καθώς ο φόρτος εργασίας της Τεχνητής Νοημοσύνης συνεχίζει να αυξάνεται, η ακριβής πρόβλεψη της χρήσης ενέργειας θα γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη.

Για την αντιμετώπιση αυτών των ενεργειακών προκλήσεων, η Schneider Electric συμβουλεύει τους διαχειριστές των data centers να μεταβούν από τη συμβατική διανομή ισχύος 120/208V σε 240/415V, που τους επιτρέπει να υποστηρίξουν τις υψηλές πυκνότητες ισχύος που συνοδεύουν τους φόρτους εργασίας της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η μετάβαση αυτή θα πρέπει να συνδυαστεί με αναβαθμίσεις των υποδομών και βελτιστοποιήσεις στην αποδοτικότητα για τη διαχείριση και τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, ενώ παράλληλα θα διατηρείται η ανάπτυξη του cloud computing και των τεχνολογιών AI.

[via]

Loading