Η Ελλάδα επίσημα πλέον στο Ενοποιημένο Κέντρο Αναφοράς Κυβερνοασφαλείας της Ευρώπης

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου υπέγραψε τη Συμφωνία Χρηματοδότησης (Grant Agreement) με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ικανοτήτων Κυβερνοασφάλειας (ECCC), από την οποία θα χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη και η λειτουργία του «Ενοποιημένου Κέντρου Αναφοράς Κυβερνοασφάλειας (SOC–Security Operations Center)».

Το Grant Agreement υλοποιείται στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» (DEP) και ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 9.7 εκατ. ευρώ, από τα οποία το 50% είναι Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και το 50% θα καλυφθεί από διαθέσιμους Εθνικούς πόρους.

Η ανάπτυξη του «Ενοποιημένου Κέντρου Αναφοράς Κυβερνοασφάλειας», θα υλοποιηθεί με τη σύμπραξη της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ενός συνόλου δυναμικών ελληνικών ερευνητικών και ιδιωτικών φορέων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.

Το «Ενοποιημένο Κέντρο Αναφοράς Κυβερνοασφάλειας», θα προσφέρει στην Ελλάδα μία στρατηγικής σημασίας τεχνική υποδομή, καθώς και πολύτιμη τεχνογνωσία, για την πρόληψη και αντιμετώπιση κακόβουλων ενεργειών στον κυβερνοχώρο. Συγχρόνως θα παρέχει δωρεάν τις απαραίτητες υπηρεσίες για τη διασφάλιση των διασυνδεδεμένων ψηφιακών συστημάτων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

Με τον τρόπο αυτό η Ελλάδα, συμμετέχοντας παράλληλα σε κοινή ομάδα άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. (Κύπρος, Μάλτα, Βουλγαρία) για την ανάπτυξη αντίστοιχης διασυνοριακής υποδομής, πρωτοστατεί στην υλοποίηση της «ευρωπαϊκής ασπίδας κυβερνοασφάλειας», και θωρακίζει τον ελληνικό κυβερνοχώρο και τις εθνικές κρίσιμες υποδομές από σύγχρονες απειλές.

Το «Ενοποιημένο Κέντρο Αναφοράς Κυβερνοασφάλειας», μεταξύ άλλων:

  • Έχει ως στόχους την ανάπτυξη, την υποστήριξη και την ενδυνάμωση των ικανοτήτων σε εθνικό επίπεδο για την έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών σε όλη την Επικράτεια, ιδίως μέσω της ενίσχυσης των δυνατοτήτων έγκαιρης προειδοποίησης, ανίχνευσης και αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων, με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης,
  • Ορίζεται ως το κεντρικό σημείο του «Εθνικού Δικτύου SOC», το οποίο αποτελείται από τα τομεακά SOC και υποστηρίζει τους οργανισμούς που μετέχουν σε αυτό στην αναγνώριση, διαχείριση, αντιμετώπιση και ανάκαμψη από κυβερνοεπιθέσεις
  • Μπορεί, ως μοναδικό κεντρικό σημείο αναφοράς των υφιστάμενων SOC σε εθνικό επίπεδο, να αποκτά εμπεριστατωμένη εικόνα για το συνολικό επίπεδο κυβερνοασφάλειας της χώρας.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: 

Το Grant Agreement, θέτει τις βάσεις για την υλοποίηση ενός εμβληματικού έργου για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας στη χώρα μας. Το «Ενοποιημένο SOC» θα συμβάλλει καθοριστικά στην ενδυνάμωση της ψηφιακής μετάβασης της Ελλάδας, στην ενίσχυση της κυβερνοανθεκτικότητας κρίσιμων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και βεβαίως στην ασφαλή καθημερινή χρήση του διαδικτύου από τους πολίτες.
Loading