Οι χώρες της ΕΕ συμφωνούν στην απαγόρευση της δημιουργίας εργαλείων hacking!

Υπουργοί των 27 κρατών μελών της ΕΕ συναντήθηκαν στις 9 Ιουνίου για να συζητήσουν τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυστηρότερους κανονισμούς σχετικά με τις επιθέσεις σε συστήματα IT (κυβερνοεπιθέσεις), οι οποίες αργότερα επεκτάθηκαν και συμπεριέλαβαν και “τη δημιουργία και διάθεση εργαλείων hacking”.

Ωστόσο, η πρόταση αυτή δε διευκρινίζει την ακριβή έννοια των εργαλείων αυτών, κάτι το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση και προβλήματα. Επιπλέον, πολλά εργαλεία που όταν βρεθούν σε λάθος χέρια μπορεί να οδηγήσουν σε κακόβουλες επιθέσεις, χρησιμοποιούνται από τους administrators για τη διερεύνηση τρωτών σημείων.

Μέχρι στιγμής η παράνομη πρόσβαση σε συστήματα ΙΤ, η παρέμβαση σε αυτά, η κλοπή ή διαγραφή δεδομένων καθώς και η ηθική αυτουργία, η συνεργία και η απόπειρα διάπραξης των αδικημάτων αυτών θεωρούνται ήδη εγκλήματα βάσει της τρέχουσας νομοθεσίας της ΕΕ.

Αυτό που επιδιώκουν οι εκπρόσωποι των χωρών της ΕΕ είναι να οριστεί μέγιστη ποινή δύο χρόνων για τη δημιουργία εργαλείων hacking και τρία χρόνια για τη χρήση botnets. Σε περίπτωση δε που ο δράστης της επίθεσης είναι μέλος οργανωμένης ομάδας ή αν η επίθεση έχει ως αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές, το ανώτατο όριο που επιθυμούν να επιβάλλεται είναι τα πέντε έτη.

Μένει λοιπόν να δούμε αν η πρόταση αυτή γίνει δεκτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να εκδοθεί σχετικός νόμος.

[πηγή networkworld]

This entry was posted in Misc. Bookmark the permalink.