Οι χρήστες του Facebook έχουν περισσότερους κοντινούς φίλους στην πραγματική ζωή!

Πρόσφατη έρευνα του Pew Internet & American Life Project αποκαλύπτει μερικές ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τους χρήστες του Facebook, διαψεύδοντας το μύθο που τους θέλει να έχουν λιγότερους φίλους στην πραγματική τους ζωή από τους υπόλοιπους χρήστες του Internet!

Σύμφωνα με την έρευνα, κάποιος που μπαίνει στο Facebook αρκετές φορές τη μέρα έχει 9% περισσότερους στενούς φίλους συγκριτικά με τους υπόλοιπους χρήστες του Internet. Επιπλέον, φαίνεται πως οι χρήστες του Facebook λαμβάνουν περισσότερη συναισθηματική υποστήριξη και βοήθεια σε ώρα ανάγκης.

Εκτός των άλλων, καταρρέει ο μύθος ότι οι μισοί και παραπάνω φίλοι στο Facebook είναι εντελώς άγνωστοι, αφού η έρευνα δείχνει ότι ένας μέσος χρήστης δεν έχει συναντήσει ποτέ μόλις το 7% των φίλων του.

Ενδιαφέρον, τέλος, αποτελεί το γεγονός ότι το Facebook χρησιμοποιεί καθημερινά το 52% των χρηστών του, το Twitter το 33%, ενώ τα Myspace και Linkedln μόλις 7% και 6% αντίστοιχα.

[πηγή PewInternet]

This entry was posted in Facebook, Social networks. Bookmark the permalink.