Μεταφέρετε τις επαφές σας από Outlook, Mac και LinkedIn στο Google+

Όπως είδαμε την περασμένη εβδομάδα, η Google σχεδίαζε μια νέα λειτουργία για τη μεταφορά των επαφών μας στο Google+, κάτι που φαίνεται να έχει γίνει κιόλας πράξη.

Όπως μπορείτε να δείτε, όταν επισκεφτείτε τους Κύκλους σας  και επιλέξετε ‘Find and Invite’, εμφανίζεται στην οθόνη σας η νέα λειτουργία ‘Upload Address Book’.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ανεβάσετε τις επαφές σας από τα Address Books σας στο Google+:

Outlook –
Select File > Import/Export > Export from the main menu
Choose Comma Separated Values (Windows) > Select “Contacts” > Save exported file

Outlook Express –
Select File > Export > Address Book from the main menu.
Select Text File (Comma Separated Values).
Click Export.

Apple Address Book –
Open the Address Book application on your Mac. Click on the ‘all group’ of your contacts. Select File > Export Vcards.

Thunderbird –
Click Addressbook, Select Personal Address Book. Click Tools, then Export. Save as *.csv.

LinkedIn –
http://www.linkedin.com/addressBookExport

Δυστυχώς, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η δυνατότητα να μεταφέρετε τις επαφές σας από το Facebook, αν και ίσως γίνει κι αυτό μελλοντικά…

[πηγή techcrunch]

This entry was posted in Google, Social networks. Bookmark the permalink.

Comments are closed.