Πόσο “έξυπνη” είναι σήμερα η Τεχνητή Νοημοσύνη; [Video]

artificial-intelligence

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence-AI) είναι ο κλάδος της πληροφορικής που ασχολείται με την υλοποίηση υπολογιστικών συστημάτων που μιμούνται στοιχεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς, όπως είναι η μάθηση, ή προσαρμοστικότητα, η κατανόηση από τα συμφραζόμενα και η εξαγωγή συμπερασμάτων.

Πόσο έξυπνος μπορεί να είναι σήμερα όμως ένας υπολογιστής; Έχουμε δημιουργήσει μηχανήματα που είναι όντως έξυπνα ή απλά συμπεριφέρονται με έξυπνο τρόπο; Την απάντηση δίνει ο Luciano Floridi, καθηγητής Φιλοσοφίας και Ηθικής των Πληροφοριών του University of Oxford, στο video που ακολουθεί:

This entry was posted in Misc, Science, Technology. Bookmark the permalink.