Η ΕΕ υποχρεώνει επίσημα τις πλατφόρμες να αφαιρούν το τρομοκρατικό περιεχόμενο μέσα σε 60 λεπτά

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε επίσημα ότι οι online πλατφόρμες θα πρέπει να αφαιρούν περιεχόμενο που σχετίζεται με την τρομοκρατία μέσα σε 60 λεπτά αφότου επισημανθεί ως τέτοιο στα κράτη - μέλη. Η κάθε χώρα θα έχει την ευχέρεια να αποφασίσει ποια θα είναι η ποινή για όσους δεν συμμορφώνονται, αλλά θα πρέπει αυτές οι ποινές να είναι αναλογικές με το μέγεθος κάθε εταιρείας και την επικινδυνότητα του περιεχομένου.

Εκτός από τον κανόνα των 60 λεπτών, οι υπηρεσίες θα πρέπει να αφαιρούν το τρομοκρατικό περιεχόμενο σε περίπτωση που τους υποδειχθεί από κάποιον τρίτο. Όλα τα αιτήματα αφαίρεσης θα πρέπει να συνοδεύονται από ξεκάθαρες αιτιολογήσεις και να περιγράφονται αναλυτικά στον πάροχο οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να αντιταχθεί στην αφαίρεση. Οι κανόνες αυτοί στοχεύουν να προστατεύσουν παράλληλα την ελευθερία έκφρασης και το δικαίωμα στην ενημέρωση, γι’ αυτό εξαιρείται το περιεχόμενο που αφορά εκπαιδευτικούς, δημοσιογραφικούς, καλλιτεχνικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

Μια άλλη απαίτηση της ΕΕ είναι οι online πλατφόρμες και αρμόδιες αρχές των χωρών να δημοσιεύουν ετήσιες εκθέσεις για το τρομοκρατικό περιεχόμενο που αφαίρεσαν, τα αποτελέσματα των καταγγελιών και των προσφυγών, τον αριθμό και την μορφή των κυρώσεων που επέβαλλαν σε όσες πλατφόρμες δεν συμμορφώθηκαν.

Ο νέος κανονισμός τέθηκε σε εφαρμογή από τις 7 Ιουνίου 2022 και η Europol έχει ανοίξει συγκεκριμένη πλατφόρμα για την καταχώρηση αιτημάτων αφαίρεσης περιεχομένου που είναι διαθέσιμη σε όλα τα κράτη - μέλη της ΕΕ.

Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της επιτροπή για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, (ο συναρειανός) κ. Μαργαρίτης Σχοινάς,

Τα τελευταία χρόνια σημαδεύτηκαν από φρικτές τρομοκρατικές επιθέσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος. Οι εικόνες από τις επιθέσεις στο Παρίσι και στο Χάλε είναι έντονες υπενθυμίσεις ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει να λαμβάνει χώρα τόσο εντός όσο και εκτός σύνδεσης. Το τρομοκρατικό περιεχόμενο είναι πιο επιβλαβές τις πρώτες ώρες μετά την εμφάνισή του. Η άμεση κατάργηση του τρομοκρατικού περιεχομένου είναι ζωτικής σημασίας για να σταματήσουν οι τρομοκράτες να εκμεταλλεύονται το Διαδίκτυο για να στρατολογούν, να ενθαρρύνουν επιθέσεις, να παρέχουν εκπαίδευση και να εξυμνούν τα εγκλήματά τους.

[Europa]

Loading