Μαθηματικοί αλγόριθμοι μειώνουν στο μισό το χρόνο φόρτισης των μπαταριών λιθίου

Ερευνητές του University of California San Diego δημιούργησαν μια σειρά μαθηματικών αλγορίθμων που δύνανται να επιταχύνουν τη διαδικασία φόρτισης των μπαταριών ιόντων λιθίου μέχρι και δύο φορές, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος παραγωγής τους κατά 25%.

Οι νέοι αλγόριθμοι εντοπίζουν που ακριβώς βρίσκονται τα ιόντα λιθίου και καθιστούν τη φόρτιση πιο αποδοτική από τη μέθοδο που χρησιμοποιείται σήμερα, η οποία όπως θα έχετε παρατηρήσει φορτίζει γρήγορα το 80% της μπαταρίας και καθυστερεί στο εναπομείναν 20%.

Έπειτα από δοκιμές, οι αλγόριθμοι αποδείχτηκαν ικανοί να φορτίσουν τις μπαταρίες λιθίου μέσα σε μόλις 15′. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η νέα τεχνολογία δεν είναι ούτε δύσκολη να υλοποιηθεί ούτε ακριβή και συνεπώς δε θα αργήσει η μέρα που θα τη δούμε να εφαρμόζεται σε συσκευές όπως smartphones, tablets και laptops.

[via Engadget]

This entry was posted in Misc, Mobiles, Science. Bookmark the permalink.