Ζούμε σε μια εποχή έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης, τουλάχιστον σε θεωρητικό και ερευνητικό επίπεδο, αφού λίγο πολύ, όλοι οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς αναπτύσσουν τέτοιου είδους τεχνολογίες. Μία ενδιαφέρουσα εξέλιξη μας παρουσιάζει και η Microsoft, η οποία πρόσφατα ανακοίνωσε πως κατάφερε να εκπαιδεύσει ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης έτσι ώστε να διαβάζει κείμενα και να απαντά σε ερωτήσεις για αυτά όπως ένας άνθρωπος.

Ο αλγόριθμος της Microsoft Research Asia ξεπέρασε την βαθμολογία των ανθρώπων στη δοκιμασία SQuAD (Stanford Question Answering Dataset), η οποία περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικές με άρθρα της Wikipedia. Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι έπιασαν βαθμολογία 82.304 πόντων στο τεστ ExactMatch, ενώ ο αλγόριθμος έφτασε τους 82.650 πόντους.

Όπως αναφέρει η Microsoft,

"Αναζητάμε τρόπους ώστε ο υπολογιστής να μπορεί να απαντήσει όχι μόνο σε ένα αρχικό ερώτημα, αλλά και σε αυτά που θα ακολουθήσουν. Για παράδειγμα, μπορεί να θέσετε την ερώτηση «ποια χρονιά γεννήθηκε η πρωθυπουργός της Γερμανίας» και στη συνέχεια «σε ποια πόλη», και ο υπολογιστής να καταλάβει ότι μιλάτε για το ίδιο πρόσωπο.

Επιπλέον, αναζητάμε τρόπους ώστε οι υπολογιστές να απαντούν φυσιολογικά συνδυάζοντας πληροφορίες από διάφορες προτάσεις. Για παράδειγμα, αν ρωτήσεις τον υπολογιστή «είναι ο John Smith πολίτης των ΗΠΑ», οι πληροφορίες αυτές μπορεί να έχουν εξαχθεί από την πρόταση «John Smith was born in Hawaii. That state is in the U.S.»"

Ο απώτερος στόχος της Microsoft είναι να δημιουργηθεί ένα universal σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορεί να εξάγει πληροφορίες άμεσα από μια βάση δεδομένων. Πιθανές εφαρμογές περιλαμβάνουν την εύρεση νομικών εγγράφων από δικογραφίες, συγκεκριμένεςς ιατρικές πληροφορίες από επιστημονικές έρευνες, οδηγίες από πολυσέλιδα εγχειρίδια κλπ.

[Microsoft]

Advertisements