[Δ.Τ.]

Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Τηλεπικοινωνιών, δηλώνει αποφασισμένη να προασπίσει το δικαίωμα των πολιτών στο απόρρητο της επικοινωνίας, όπως άλλωστε οφείλει με βάση τη συνταγματική επιταγή.

Παρά τα ελάχιστα μέσα που διαθέτει, σε ανθρώπινο δυναμικό και οικονομικούς πόρους, και παρά τον ελλιπή τεχνολογικό εξοπλισμό σε μια εποχή ραγδαίων εξελίξεων στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, τα εξειδικευμένα στελέχη της, υπερβαίνοντα εαυτούς, προσπαθούν και καλύπτουν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τις αναγκαίες δράσεις για την προστασία του απορρήτου.

Με δεδομένα τις ταχύτατες εξελίξεις στους τομείς των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και του διαδικτύου και την ανάπτυξη νέων μέσων επικοινωνίας, είναι απαραίτητο όλοι μας, η Πολιτεία, οι Αρχές, οι εταιρίες και οι χρήστες να είμαστε σε εγρήγορση για τη διασφάλιση του απορρήτου.

Οι χρήστες και συνδρομητές μπορούν να αναζητήσουν στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής, http://www.adae.gr/enimerosi-christon-kai-syndromiton/ πολλές πηγές πληροφόρησης σχετικά με τους κινδύνους του κυβερνοχώρου, πρακτικές οδηγίες για την αποφυγή τους καθώς και ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των γνώσεών τους. Επίσης, μπορούν να κατεβάσουν το ενημερωτικό έντυπο της ΑΔΑΕ σχετικά με την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών, την υποβολή καταγγελιών και την αποφυγή κακόβουλων κλήσεων http://www.adae.gr/fileadmin/cybersecurity/index.html.

Η ΑΔΑΕ δέχεται καταγγελίες και τα ερωτήματα πολιτών, που μπορούν να υποβάλλονται ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως (στη διεύθυνση: Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα), με τηλεομοιοτυπία (fax) στον αριθμό +30 210 6387666, καθώς και ηλεκτρονικά (www.adae.gr) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@adae.gr).

Επίσης, η ΑΔΑΕ έχει εκδώσει πράξη, σύμφωνα με την οποία, αν ένας συνδρομητής δέχεται κακόβουλες ή ενοχλητικές κλήσεις με απόκρυψη, έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον πάροχο της σύνδεσης να προχωρήσει στην εξουδετέρωση της δυνατότητας μη αναγραφής της καλούσας γραμμής για τις εισερχόμενες κλήσεις και έτσι να πληροφορηθεί για τους αριθμούς που κάλεσαν. Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται για ένα συγκεκριμένο διάστημα μέχρι 15 ημέρες.

Advertisements