Η νέα χρονιά ξεκίνησε στη Γαλλία με την εφαρμογή ενός νέου νόμου για τις συνθήκες εργασίας στην χώρα, ο οποίος αφορά το "δικαίωμα στην αποσύνδεση". Ουσιαστικά, ο νόμος αναφέρει ότι ο εργαζόμενος δεν είναι υποχρεωμένος να διαβάσει ή να στείλει emails που αφορούν την εργασία του αν έχει παρέλθει το ωράριο του.

Επιπλέον, όλες οι εταιρείες με προσωπικό άνω των 50 ατόμων είναι υποχρεωμένες να θέσουν σε συνεργασία με τους υπαλλήλους τους κάποιους κανόνες που θα ορίζουν πότε κάποιος θα είναι υποχρεωμένος να διαβάσει ή να απαντήσει σε επαγγελματικά emails σε ώρες εκτός δουλειάς. Αν δεν έρθουν σε συμφωνία, τότε η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να δημοσιεύσει ένα καταστατικό που θα ξεκαθαρίζει πλήρως τις υποχρεώσεις των εργαζομένων μετά το πέρας του ωραρίου τους.

Το σκεπτικό πίσω από αυτή τη νομοθεσία είναι να μειωθεί το επίπεδο άγχους και να αποφευχθεί το "κάψιμο" των εργαζομένων, και όλα αυτά σε μια χώρα όπου η υποχρεωτική εργασία είναι μόλις 35 ώρες την εβδομάδα...

[via]

Advertisements