Αποθήκευση δεδομένων σε κομμάτι χαλαζία που αντέχει τα πάντα, για πάντα!

Η Hitachi δημιούργησε ένα νέο και πρωτότυπο μέσο αποθήκευσης δεδομένων, με την πληροφορία να καταχωρείται σε φύλλα χαλαζία (quartz) τα οποία είναι ανθεκτικά σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες χωρίς να καμία επίδραση στη δομή τους.

Hitachi Glass Storage

Χάριν στη νέα τεχνολογία, η πληροφορία αποθηκεύεται σε δυαδική μορφή με τη δημιουργία οπών σε λεπτά υμένια χαλαζία, ενώ η ανάγνωση γίνεται με τη χρήση ενός συνηθισμένου μικροσκοπίου και το κατάλληλο λογισμικό.

Το πρωτότυπο της Hitachi αποτελείται από 4 στρώματα, έχει διαστάσεις 20 x 20 x 2mm και αντέχει σε θερμοκρασία 1000°C για τουλάχιστον δύο ώρες, χωρίς να αλλοιώνεται η δομή και η αποθηκευμένη πληροφορία (40MB/τετραγωνική ίντσα, όσο το CD), δεν επηρεάζεται από την ακτινοβολία και τα ραδιοκύματα, ενώ παραμένει αδρανές σε πολλά χημικά διαλύματα.

Δε φαίνεται ότι θα υπάρξει κάποια πρακτική εφαρμογή, τουλάχιστον στο κοντινό μέλλον, αν και το πιθανότερο είναι ότι θα ενδιαφερθούν κρατικοί οργανισμοί και εκπαιδευτικά ιδρύματα που διαθέτουν τεράστιες ποσότητες πληροφορίας για αποθήκευση και αρχείο.

[via ScenceReport]

Loading