Ιρλανδική Επιτροπή επιβάλλει νέες αλλαγές στο Facebook!

Η Facebook συμφώνησε να προχωρήσει σε νέες αλλαγές σχετικά με τα δεδομένα των χρηστών που διατηρεί το κοινωνικό δίκτυο, έπειτα από απαίτηση ιρλανδικής επιτροπής προστασίας των προσωπικών δεδομένων (IDPC).

Παρόλο που συνήθως τέτοιου είδους αναφορές δε δημοσιοποιούνται, η DPC και η Facebook συμφώνησαν αυτή τη φορά να κάνουν την εξαίρεση επικαλούμενες λόγους διαφάνειας. Μεταξύ άλλων η Facebook δεσμεύτηκε:

  • να παρέχει περισσότερα notifications στους χρήστες σχετικά με τη λειτουργία αυτόματου tag φωτογραφιών, προκειμένου οι τελευταίοι να αποφασίσουν αν θέλουν να τη χρησιμοποιούν ή όχι
  • να αλλάξει την πολιτική της σε θέματα διατήρησης και διαγραφής δεδομένων και να ελαχιστοποιήσει τα δεδομένα που συλλέγει όταν κάποιος επισκέπεται μια ιστοσελίδα χωρίς να είναι συνδεδεμένος στο κοινωνικό δίκτυο
  • να συνεργαστεί στενά με τη DPC για να βελτιώσει την πληροφόρηση που παρέχει στους χρήστες σχετικά με το πώς να ελέγχουν τα δεδομένα τους στο Facebook

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Facebook, αυτή τη στιγμή εργάζεται σε ημερήσια βάση με ειδικούς ελεγκτές ανά τον κόσμο με στόχο να βελτιώσει την εμπειρία του κοινωνικού δικτύου.

[πηγή guardian]

This entry was posted in Facebook, Internet, Social networks. Bookmark the permalink.

One Response to Ιρλανδική Επιτροπή επιβάλλει νέες αλλαγές στο Facebook!

  1. Pingback: e-CITYmap News Ιρλανδική Επιτροπή επιβάλλει νέες αλλαγές στο Facebook!